23 juli 2024

Wonen met Josie

Alles over Wonen

kosten keuken wrappen

WOZ waarde Breda, bezwaar maken?

De WOZ waarde Breda wordt door de gemeente Breda vastgesteld. De peildatum voor de WOZ is altijd 1 januari van het voorgaande jaar. Voor 2021 wordt de geschatte waarde van je huis van 1 januari 2020 gebruikt. De gemeente Breda bepaalt, als uitvoerder van de WOZ, de waarde van alle onroerende zaken die zich bevinden binnen de gemeentegrenzen van Breda zoals woningen, bedrijfspanden en gronden. Elke huisbezitter krijgt een WOZ-beschikking met de WOZ waarde van zijn pand. De gemeente Breda baseert die WOZ waarde op

·         Basis van verkoopcijfers van het Kadaster

·         Eerder afgegeven taxaties

·         Koopsom van huizen die rond de peildatum zijn verkocht

Deze waardes worden gebruikt voor vergelijkbare huizen in de buurt. De gemeente gebruikt een rekenmodel waarbij de WOZ waarde van elk huis kan worden berekend. Gegevens die ze daarvoor nodig hebben vinden ze in het Kadaster zoals

·         Oppervlakte grond

·         Inhoud woning

·         Garage

·         Dakkapel

·         Kelder

De WOZ waarde Breda vormt de grondslag voor meerdere belastingen

De WOZ waarde Breda vormt de grondslag voor gemeentelijke belastingen en heffingen zoals:

  • De onroerend zaak belasting (OZB); die een eigenaar of huurder van een woning, gebouw of grond moet betalen
  • De waterschapsbelasting; die een eigenaar of huurder voor het gebruik van de watervoorziening voor een alleenstaande of een meerpersoonshuishouden moet betalen
  • De inkomstenbelasting; die je moet betalen over je inkomsten uit werk en over je vermogen.
  • De vermogensbelasting; die je moet betalen als je vermogen boven een bepaald bedrag uitkomt.
  • De roerende ruimtebelasting; die eigenaren van woonboten, woonwagens, bedrijfsvaartuigen en kiosken moeten betalen

De WOZ waarde is ook belangrijk voor je hypotheek. Als je een hoge hypotheek hebt afgesloten dan moet je vaak een boeterente van 0,02 % (of minder) betalen. Als de WOZ waarde omhoog gaat, kun je vragen of ze de boeterente laten vervallen.

Heeft het aantekenen van bezwaar tegen WOZ waarde zin?

Als je denkt dat de WOZ waarde Breda van je woning te hoog is, kun je altijd bezwaar laten aantekenen. Je kunt dat ook zelf doen, maar als je het laat doen door een gespecialiseerd bureau waar taxateurs en juristen werken, heb je veel meer kans dat het bezwaar gehonoreerd wordt. Een gespecialiseerd bureau bezwaar maken doet dit voor particulieren voor niets. Dat is mogelijk omdat ze, bij het honoreren van het bezwaar, betaald worden door de gemeente Breda. Wordt het bezwaar niet gehonoreerd dan nemen ze de kosten voor eigen rekening. Je ziet dat het bureau in dit geval meer heeft te verliezen als jij. Daarbij komt ook nog dat, wanneer je bezwaar aantekent en dit niet wordt gehonoreerd, er voor jou niets veranderd. De gemeente mag naar aanleiding van een bezwaar, namelijk nooit de WOZ waarde verhogen.

Wat is het voordeel van een lagere WOZ waarde?

Zoals gezegd vormt de WOZ waarde Breda de grondslag voor gemeentelijke belastingen en heffingen. Als de WOZ waarde te hoog is dan is het bedrag dat je aan de belastingen of heffingen betaald ook te hoog. Gemiddeld besparen mensen die bezwaar hebben laten maken tegen de WOZ waarde meer dan 250 euro op jaarbasis. Het is altijd belangrijk om de WOZ waarde van je huis goed te controleren. 

Denk je dat de WOZ waarde te hoog is? Dan kun je kosteloos contact opnemen met een gespecialiseerd bureau, namelijk Bezwaarmaker.nl. Als je niets doet weet je zeker dat je niet minder gaat betalen.